Tin tức

Hải Phòng vừa họp thông qua Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố.

Thông qua Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TP Hải Phòng

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố xây dựng Hải Phòng trở thành một đô thị đồng bộ, khang trang, đặc biệt.

Mục tiêu chủ yếu của dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng của UBND thành phố nhằm quản lý về thực hiện theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1448/QĐ-TTg năm 2009; kiểm soát theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thành phố Hải Phòng; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang đô thị bảo đảm sự phát triển đồng bộ, hài hòa; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền thành phố.

Đại Vũ

Tin liên quan