Nhà xưởng cho PV DRILLING OFFSHORE

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG VÀ MỘT SỐ HẠNG MỤC CHO
PETRO VIETNAM DRILLING OFFSHORE
 

Dự án khác