Đường trượt 20.000 tấn cho chân đế TOPSIDE cho Dự án Dầu Khí Biển Đông

Dự án khác