Hàng Rào và Hạng Tầng cho Nippon Steel – NHẬT BẢN

HÀNG RÀO, NHÀ BẢO VỆ, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHO PENTA OCEAN – NHẠT BẢN
FENCE, STEEL WORKS, DRAINAGE FOR PENTAOCEAN - JANPANESE
 

Dự án khác